Kort om den franska bulldoggens ursprung och historia

Den franska bulldoggen är en omtyckt ras – och vi förstår varför. Rasen har tillkommit som ett resultat av korsningar mellan flera olika raser. Det finns olika spekulationer kring dess härkomst men den har troligtvis anor ända tillbaka till det antika Grekland och romerska kejsardömen. Kanske är det lite mindre viktigt var rasens egentliga ursprung är, den är fortfarande en älskvärd ras. Under den senare del av 1800-talet fanns det många entusiastiska uppfödare av rasen Bulldog, speciellt i Frankrike. I […]